สองเพลงเก่า หิริโอตัปปะ ชื่อเพลงเดียวกันนะ แต่มันคนละแบบ
ของอ่ำนี้ดูแล้วคิดถึงสยามสมัยก่อนดูแต่งตัวกันวัยรุ่นจริงๆๆ
เพลงของพี่ อ่ำ หิริโตัปปะ
เพลงของ Ultra chuaz - หิริโอตัปปะ

Comment

Comment:

Tweet

Useful information shared. I am very happy to read this article.thanks for giving us nice information.

#1 By Cheap Air Jordan (72.5.151.51) on 2011-08-10 16:03