my old w124

posted on 08 May 2012 03:35 by i--qwe in W124
เห็นภาพแล้วคิดถึง w124  benz ตัวเก่าของแม่จริงๆ
ผมเคยตั้งชื่อเขาว่า "คุณไข่" เป็น w124 230e เดิมๆ เกียร์ธรรมดาที่ขับได้สนุกมากๆๆๆ
รู้สึกดี และชอบทุกครั้งได้ขับคุณไข่ ไปไหนมาไหน  
เผลอๆจะชอบมากกว่า w124 ce อีกคันเสียอีก 55+

 
benz w124
 

Comment

Comment:

Tweet